top of page
Shimrit Maman.jpg

ד"ר שמרית ממן

ד"ר שמרית ממן, חוקרת במכון לביטחון חברה ומדינה ומנהלת את המעבדה לחישה מרחוק והדמאה פלנטרית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המעבדה משמשת כאחת מהמעבדות הרגיונאליות של NASA להדמאות פלנטריות ובעלת ארכיון פעיל של מפות והדמאות לוויינים של מערכת השמש. בין מחקריה, מובילה ממן את תחום החישה מרחוק מננו-לווינים כאשר במעבדה נמצאת גם התחנה הקרקעית של   BGUSAT, ננו הלווין המחקרי הראשון של מדינת ישראל.

ד"ר ממן מובילה מגוון של תוכניות חינוכיות וקהילתיות, בארץ ובעולם, המקדמות נושאי STEAM מגוונים דרך שימוש בטכנולוגיות חלליות לחקר כדור הארץ ומקרים אנלוגיים למאדים ונוגה כדוגמאת תוכנית She Space אשר מיועדת לתלמידות בלבד.


בנוסף ממן משמשת כמומחית ב UN-Spider, יו"ר עמותת D-mars והינה אחת ממייסדות עמותת Wispace  אשר שמה לה למטרה לקדם הוגנות מגדרית בקרב נשים העוסקות במגוון מקצועות החלל בישראל. השנה גם נבחרה לשמש כמנטורית של האו"םUNOOSA  ברשתSPACE4WOMEN  .

bottom of page